maklumat visa

 Visa
Care for actual visa to , not just its picture?
2
Tempoh sah visa.
3
Tarikh visa Nigeria dikeluarkan ( (format mungkin berbeza dari MM-DD-YYYY).
4
Nama pemegang visa Nigeria
5
Nombor pasport pelancong.
11
Bilangan dibenarkan penyertaan ke (tertakluk kepada tarikh sah visa).
13
Konsulat Nigeria yang mengeluarkan visa.
18
Tujuan memasuki (jenis visa Nigeria)

Rangakain social