1. VisaHQ.my
  2. Keperluan visa
SILA BACA TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN SEBELUM MENGGUNAKAN VisaHQ.my

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN INI, OLEH MENGHANTAR ATAU MENYAMPAIKAN PASPORT ANDA, PERMOHONANDOKUMEN LAIN UNTUK VisaHQ.my ANDA MENGAKUI MEMBACA DAN MENERIMA TERMA & SYARAT DAN BERSETUJU TIDAK MELANGGAR DASAR KAMI.

Dengan menggunakan laman ini , anda menyampaikan persetujuan anda dengan Terma & Syarat ini dan Kenyataan Privasi. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma yang dinyatakan dalam perjanjian ini atau tidak berpuas hati dengan laman web ini sila mengarahkan aduan anda untuk Hubungi Kami halaman. Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat ini boleh menyebabkan tindakan undang-undang dan sekatan keupayaan anda untuk mengakses laman web ini. Dari masa ke semasa, VisaHQ.my boleh mengubah Terma & Syarat ini . Sila terus mengkaji semula perjanjian ini apabila mengakses atau menggunakan laman web ini.

Polisi Bayaran Balik. Jika atas apa-apa sebab anda ingin membatalkan perkhidmatan sebelum pasport dan dokumen sokongan lain telah diterima oleh VisaHQ.my anda boleh berbuat demikian tanpa apa-apa penalti atau caj menggunakan Batal / Padam berfungsi dalam akaun anda apabila log masuk atau dengan menghubungi talian perkhidmatan kami. Anda akan menerima bayaran balik penuh bagi apa-apa bayaran yang dibayar untuk perkhidmatan ini tertentu dan untuk penghantaran pulangan (jika prabayar). Walau bagaimanapun, jika anda membuat keputusan untuk membatalkan selepas pasport dan dokumen sokongan yang diterima oleh VisaHQ.my tiada bayaran balik akan diberikan dan perkhidmatan akan selesai. Tiada bayaran perkhidmatan, yuran kedutaan , yuran penghantaran , caj penghantaran atau mana-mana bahagiannya akan dikembalikan selepas dokumen telah diterima dan proses permohonan telah bermula.
VisaHQ.my tidak dapat memproses bayaran balik untuk pembayaran Kad Kredit berusia lebih 3 bulan. Dalam kes-kes seperti VisaHQ.my boleh mengeluarkan kredit kedai terpakai kepada aplikasi masa depan yang dikemukakan melalui VisaHQ.my . Kredit tidak boleh digunakan untuk permohonan yang dikemukakan melalui agensi atau permohonan yang dikemukakan kepada Konsulat langsung lain.

Masa pemprosesan. Masa pemprosesan visa dan pasport dipetik oleh VisaHQ.my adalah anggaran dan berdasarkan masa pemprosesan yang disediakan oleh Konsulat dan Jabatan Negeri di bawah keadaan biasa. Masa pemprosesan hendaklah dikira bermula pada hari berikutnya dari tarikh apabila dokumen-dokumen dihantar ke VisaHQ.my untuk " Hari Sama " dan " Hari Seterusnya " pilihan pemprosesan. Untuk lain-lain pemprosesan masa pemprosesan pilihan perlu dikira bermula hari selepas penyerahan dokumen-dokumen kepada Kedutaan atau Jabatan Negeri. Konsulat dan / atau Jabatan Negara Amerika Syarikat boleh meminta dokumen dan boleh melambatkan dan / atau menafikan pemprosesan mengikut budi bicara mereka tanpa penjelasan lanjut . VisaHQ.my tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan , pembatalan , kewangan dan lain-lain kerugian kerana penafian atau kelewatan dalam pemprosesan. Tiada bayaran perkhidmatan, yuran kedutaan , yuran penghantaran , caj penghantaran atau mana-mana bahagiannya akan dikembalikan kerana kelewatan atau penafian perkhidmatan.

Yuran dan Pembayaran. Anda bersetuju bahawa kad kredit anda (s) akan dikenakan serta-merta selepas pengesahan online berlaku. Anda bersetuju untuk membayar semua yuran dan caj bagi mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual oleh VisaHQ.my atau oleh mana-mana penjual lain atau pembekal perkhidmatan melalui VisaHQ.my . Anda hendaklah membayar semua cukai dan caj penghantaran yang berkaitan dengan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan lain. Syarat-syarat dan yuran berkaitan dengan pemprosesan pasport dan visa tertakluk kepada perubahan , termasuk tetapi tidak terhad kepada , yuran konsular Kedutaan , borang permohonan dan dokumentasi yang diperlukan bagi pengeluaran visa, yang tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Penghantaran. VisaHQ.my menggunakan FedEx untuk semua keperluan perkapalan kecuali diberitahu sebaliknya. VisaHQ.my menggunakan sampul surat standard dan lain-lain bahan-bahan pembungkusan standard yang disediakan oleh FedEx atau syarikat perkapalan seperti yang diarahkan oleh pelanggan. Kadang-kadang dokumen yang rosak atau hilang semasa penghantaran. VisaHQ.my adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan atau kehilangan yang berlaku semasa produk itu memiliki pelanggan atau dalam perjalanan. VisaHQ.my amat menggalakkan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan perkapalan yang menyediakan pengesanan masa sebenar pakej dalam transit. VisaHQ.my tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan atau kesilapan oleh syarikat-syarikat perkapalan untuk menyampaikan, menyampaikan pada masa, mengesan, mencari, dan menjaga keselamatan , mana-mana dan semua pakej. VisaHQ.my tidak boleh dan tidak menjamin apa-apa tuntutan atau jaminan yang dibuat oleh syarikat-syarikat perkapalan tentang kualiti penyampaian perkhidmatan yang tepat pada masanya , ketersediaan perkhidmatan, dan lain-lain tuntutan .

Perkhidmatan Penerangan. VisaHQ.my melakukan yang terbaik untuk menggambarkan dengan betul semua perkhidmatan yang muncul di laman web ini. Walau bagaimanapun, VisaHQ.my tidak menjamin bahawa segala kenyataan , definisi dan penerangan yang paling semasa, bersaing , tepat dan bebas ralat. Konsulat sering berubah keperluan dan yuran tanpa amaran terlebih dahulu dan perubahan boleh berkuat kuasa serta-merta. Dalam apa jua keadaan , hendaklah apa-apa jenis perkhidmatan atau apa-apa maklumat di laman web kami menjadi ketinggalan zaman atau tidak tepat, anda bersetuju untuk mengadakan VisaHQ.my berbahaya. Anda tidak akan mengadakan VisaHQ.my bertanggungjawab bagi apa-apa dan semua ketidaktepatan atau kesilapan dalam huraian perkhidmatan , harga, masa pemprosesan , tarikh pemprosesan, dan maklumat lain yang disediakan di laman web VisaHQ.my itu.

Perkhidmatan. Syarat-syarat dan yuran berkaitan dengan pemprosesan pasport dan visa adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Borang permohonan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan untuk pengeluaran visa adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Konsular dan pegawai-pegawai Agensi Pasport AS boleh meminta dokumen tambahan mengikut budi bicara mereka. Mereka juga boleh menolak pengeluaran dokumen perjalanan, visa, pasport atau tanpa mendedahkan sebab penafian. Masa pemprosesan visa dan pasport dipetik oleh VisaHQ.my adalah anggaran berdasarkan kepada keadaan biasa, dan dianggap dipercayai dalam kebanyakan kes tetapi tidak dijamin. VisaHQ.my tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan , pembatalan , kewangan dan lain-lain kerugian kerana penafian atau kelewatan dalam pemprosesan. VisaHQ.my berhak untuk menolak pemprosesan dokumen untuk apa-apa sebab , termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumentasi yang lengkap , masa pemprosesan yang tidak mencukupi, atau keadaan luar biasa.

Privasi. Sila mengarahkan perhatian anda kepada Kenyataan Privasi kami, di mana anda juga bersetuju untuk terikat apabila menggunakan laman web ini. Kenyataan Privasi sebahagian daripada perjanjian ini.

Communications. Dengan menggunakan laman ini dan perkhidmatan kami, anda memberi VisaHQ.my kebenaran anda untuk menghubungi anda melalui e-mel , mesej, atau bentuk elektronik atau bukan elektronik komunikasi lain untuk semua tujuan termasuk pengedaran bahan pemasaran dan promosi.

Keselamatan. Dengan menyerahkan pendaftaran dan borang permohonan , anda mengaku bahawa maklumat yang anda berikan adalah betul dan benar. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID Pengguna ( login) dan kata laluan. Anda adalah bertanggungjawab terhadap penggunaan ID Pengguna (login ), sama ada atau tidak dibenarkan oleh anda. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan ID Pengguna atau kata laluan. Sila rujuk kepada Kenyataan Privasi kami yang mentadbir maklumat yang dikemukakan & diedarkan.

Harta Intelek. Laman web ini , termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, kandungan , gambar, grafik, aplikasi perisian, dilindungi sebagai karya kolektif oleh hak cipta , tanda dagangan , tanda perkhidmatan, perjanjian antarabangsa dan / atau lain-lain hak dan undang-undang Amerika Syarikat dan negara-negara lain . Semua logo , imej, reka bentuk laman web, teks, grafik , perisian , kod HTML yang digunakan untuk menjana laman web pada VisaHQ.my , adalah hak milik VisaHQ.my dan tidak boleh disalin, disesuaikan, dilakarkan , dicat, atau sebaliknya semula dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada VisaHQ.my . Semua tanda perkhidmatan yang lain, tanda dagangan, nama atau logo , artikel individu , tiang dan elemen-elemen lain adalah harta pemilik masing-masing . VisaHQ.my adalah tidak bertanggungjawab bagi tanda-tanda lain perkhidmatan, tanda dagangan, nama atau logo , artikel, tiang, dan unsur-unsur lain yang boleh hak cipta atau mungkin cap dagang dan / atau cap perkhidmatan pemilik masing-masing .

Hak cipta dan pematuhan Tanda dagang. VisaHQ.my mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan pematuhan dan menghormati hak-hak harta intelek orang lain . Anda dengan ini bersetuju untuk mengadakan VisaHQ.my bebas daripada sebarang tanggungjawab dan liabiliti yang timbul daripada apa-apa pelanggaran hak intelektual yang sebenar atau yang dikatakan itu dan bersetuju untuk memberitahu VisaHQ.my mana-mana pelanggaran yang sebenar atau yang dilihat itu sebaik apabila diketahui secara bertulis. Anda juga bersetuju untuk memberikan masa VisaHQ.my cukup untuk menyiasat dan bertindak balas terhadap apa-apa pelanggaran atau dakwaan itu sebelum mengambil apa-apa tindakan undang-undang.

Ganti rugi. Anda akan menanggung rugi , memegang dan menyimpan tidak berbahaya, dan mempertahankan di VisaHQ.my perbelanjaan anda sendiri, pegawai-pegawai, pengarah, ejen , dan pekerja daripada dan terhadap semua tuntutan, permintaan, tuntutan dan liabiliti apa-apa jenis , termasuk kos dan perbelanjaan yang timbul daripada perbuatan melanggar Terma & Syarat ini oleh anda, pekerja anda, ejen-ejen , sub- kontraktor, atau sesiapa yang menggunakan komputer / user ID anda. Keperluan ini boleh dilanjutkan kepada tuntutan atau liabiliti mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan mana-mana maklumat yang dipatenkan atau hak cipta atau bagi apa-apa sebab lain. Anda bersetuju untuk membayar apa-apa dan semua kos , kerugian dan perbelanjaan , termasuk, tetapi tidak terhad kepada , yuran peguam yang munasabah dan kos yang diawardkan terhadap atau selainnya yang ditanggung oleh atau berkaitan dengan atau berbangkit daripada apa-apa tuntutan , saman dan / atau tindakan atau prosiding yang berkaitan kepada mana-mana tindakan itu.

Penamatan. Anda bersetuju VisaHQ.my itu hendaklah mempunyai hak untuk menamatkan keupayaan anda untuk mengakses laman ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda yang tidak akan memegang VisaHQ.my bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian . VisaHQ.my berhak untuk menolak pemprosesan dokumen untuk apa-apa sebab , termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumentasi yang lengkap , masa pemprosesan yang tidak mencukupi, atau keadaan luar biasa.

Links. Laman web ini mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan untuk membantu dalam mencari sumber-sumber Internet yang lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan, ketepatan maklumat , menyuarakan pendapat atau kenyataan, mana-mana laman pihak ketiga yang dikaitkan dengan kami atau mana-mana pautan yang terkandung di dalam laman web yang berkaitan.

Restrictions on Use. This site is intended for use by adult individuals over 18 years of age. It may not be used for any illegal purpose or in any manner inconsistent with these Terms & Conditions. You may not use this site for any reason other than its intended purpose. If you submit any information to our site, you agree not to post or transmit pyramid schemes or chain letters, a virus or any other harmful component, anything that violates the copyright or intellectual property rights of any person or entity, including but not limited to copyrights and trademarks, anything that is defamatory, abusive, libelous, unlawful, obscene, threatening, harassing, fraudulent, pornographic, harmful, or that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any law. YOU MAY NOT COPY, REPRODUCE, RECOMPILE, DECOMPILE, DISASSEMBLE, REVERSE ENGINEER, DISTRIBUTE, PUBLISH, DISPLAY, PERFORM, MODIFY, UPLOAD TO, CREATE DERIVATIVE WORKS FROM, RECIRCULATE, TRANSMIT OR IN ANY WAY EXPLOIT ANY PART OF THIS WEBSITE, IMAGES AND OTHER MATERIAL, OR OFFER ANY PART OF THE SERVICE FOR SALE, OR DISTRIBUTION WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF VisaHQ.my.

Disclaimer. All the information on this web site is provided "as is" and without warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of the information, fitness for a particular use or purpose, including warranties of merchantability, title, non-infringement or otherwise. In no event shall VisaHQ.my be responsible for any damages or losses whatsoever, direct or indirect, incidental or consequential, special or punitive, arising from or relating to the use or inability to use this web site. VisaHQ.my hereby disclaims all warranties with regard to the hardware and software used to support this web site including all implied warranties, fitness for a particular purpose and incidental, special, direct or consequential damages. Accordingly, VisaHQ.my, its officers and employees, partners, affiliates, subsidiaries, successors and assigns, and its third-party agents shall not, directly or indirectly, be liable, in any way, to you or any other person for any inaccuracies or errors in or omissions from the services including, but not limited to delays, errors or interruptions in the transmission or delivery of services, products, or loss, or damage arising for any reason from nonperformance. VisaHQ.my does not make any warranties or representations of any kind with respect to information, requirements, restrictions, quality, content, theme, style, and expressions provided directly or through any third party to this web site.

Entire Agreement. This agreement along with the Privacy Statement constitute the entire agreement between you and VisaHQ.my and supersedes any and all prior agreements, statements or representations regarding VisaHQ.my. Failure to enforce any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of such provision or of the right to enforce such provision. No waiver, amendment, or other modification made by you shall be valid or binding unless in writing and signed by both parties.