SILA BACA TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN SEBELUM MENGGUNAKAN VisaHQ.my

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN INI, OLEH MENGHANTAR ATAU MENYAMPAIKAN PASPORT ANDA, PERMOHONANDOKUMEN LAIN UNTUK VisaHQ.my ANDA MENGAKUI MEMBACA DAN MENERIMA TERMA & SYARAT DAN BERSETUJU TIDAK MELANGGAR DASAR KAMI.

Dengan menggunakan laman ini , anda menyampaikan persetujuan anda dengan Terma & Syarat ini dan Kenyataan Privasi. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma yang dinyatakan dalam perjanjian ini atau tidak berpuas hati dengan laman web ini sila mengarahkan aduan anda untuk Hubungi Kami halaman. Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat ini boleh menyebabkan tindakan undang-undang dan sekatan keupayaan anda untuk mengakses laman web ini. Dari masa ke semasa, VisaHQ.my boleh mengubah Terma & Syarat ini. Sila terus mengkaji semula perjanjian ini apabila mengakses atau menggunakan laman web ini.

Polisi Bayaran Balik. Jika atas apa-apa sebab anda ingin membatalkan perkhidmatan sebelum pasport dan dokumen sokongan lain telah diterima oleh VisaHQ.my anda boleh berbuat demikian tanpa apa-apa penalti atau caj menggunakan Batal / Padam berfungsi dalam akaun anda apabila log masuk atau dengan menghubungi talian perkhidmatan kami. Anda akan menerima bayaran balik penuh bagi apa-apa bayaran yang dibayar untuk perkhidmatan ini tertentu dan untuk penghantaran pulangan (jika prabayar). Walau bagaimanapun, jika anda membuat keputusan untuk membatalkan selepas pasport dan dokumen sokongan yang diterima oleh VisaHQ.my tiada bayaran balik akan diberikan dan perkhidmatan akan selesai. Tiada bayaran perkhidmatan, yuran kedutaan , yuran penghantaran , caj penghantaran atau mana-mana bahagiannya akan dikembalikan selepas dokumen telah diterima dan proses permohonan telah bermula.

Anda boleh membatalkan dengan menggunakan fungsi Batal/Hapus dalam akaun anda semasa log masuk atau dengan menelefon talian perkhidmatan kami. Walaupun demikian, semua bayaran balik hanya boleh diproses semula ke pembayaran yang sama yang digunakan. VisaHQ.my tidak dapat memproses bayaran balik untuk pembayaran Kad Kredit yang berumur lebih dari 3 bulan dalam apa jua keadaan. Dalam kes tersebut, VisaHQ.my boleh mengeluarkan kredit kedai yang boleh digunakan untuk permohonan masa depan yang dikemukakan melalui VisaHQ.my. Kredit tidak boleh digunakan untuk permohonan yang dikemukakan melalui agensi lain atau permohonan yang dikemukakan terus kepada Konsulat.

Yuran perkhidmatan sebanyak 50% akan disimpan untuk pembatalan pesanan perundingan selepas permohonan telah diproses. Tiada bayaran balik untuk permohonan yang telah selesai.

Masa pemprosesan. Masa pemprosesan visa dan pasport dipetik oleh VisaHQ.my adalah anggaran dan berdasarkan masa pemprosesan yang disediakan oleh Konsulat di bawah keadaan biasa. Masa pemprosesan hendaklah dikira bermula pada hari berikutnya dari tarikh apabila dokumen-dokumen dihantar ke VisaHQ.my untuk "Hari Sama" dan "Hari Seterusnya" pilihan pemprosesan. Untuk lain-lain pemprosesan masa pemprosesan pilihan perlu dikira bermula hari selepas penyerahan dokumen-dokumen kepada Kedutaan. Konsulat boleh meminta dokumen dan boleh melambatkan dan / atau menafikan pemprosesan mengikut budi bicara mereka tanpa penjelasan lanjut. VisaHQ.my tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan, pembatalan, kewangan dan lain-lain kerugian kerana penafian atau kelewatan dalam pemprosesan. Tiada bayaran perkhidmatan, yuran kedutaan, yuran penghantaran, caj penghantaran atau mana-mana bahagiannya akan dikembalikan kerana kelewatan atau penafian perkhidmatan.

Yuran dan Pembayaran. Anda bersetuju bahawa kad kredit anda akan dikenakan serta-merta selepas pengesahan online berlaku. Anda bersetuju untuk membayar semua yuran dan caj bagi mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk dijual oleh VisaHQ.my atau oleh mana-mana penjual lain atau pembekal perkhidmatan melalui VisaHQ.my. Anda hendaklah membayar semua cukai dan caj penghantaran yang berkaitan dengan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan lain. Syarat-syarat dan yuran berkaitan dengan pemprosesan visa tertakluk kepada perubahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, yuran konsular Kedutaan, borang permohonan dan dokumentasi yang diperlukan bagi pengeluaran visa, yang tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Shipping. VisaHQ.my tidak menyediakan kaedah penghantaran melainkan diberitahu sebaliknya atau seperti yang diarahkan oleh pelanggan. Kadang-kadang dokumen boleh rosak atau hilang semasa penghantaran. VisaHQ.my tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang berlaku semasa produk berada dalam milikan pelanggan atau dalam perjalanan. VisaHQ.my menggalakkan pelanggannya untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran yang menyediakan penjejakan masa nyata bagi bungkusan yang sedang dalam perjalanan. VisaHQ.my tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau kesilapan oleh syarikat penghantaran untuk menghantar, menghantar tepat pada masanya, menjejaki, mencari, dan menjaga keselamatan bungkusan-bungkusan. VisaHQ.my tidak dapat dan tidak menjamin sebarang tuntutan atau jaminan yang dibuat oleh syarikat penghantaran mengenai kualiti perkhidmatan, penghantaran tepat pada masanya, ketersediaan perkhidmatan, dan tuntutan-tuntutan lain.

Perkhidmatan Penerangan. VisaHQ.my melakukan yang terbaik untuk menggambarkan dengan betul semua perkhidmatan yang muncul di laman web ini. Walau bagaimanapun, VisaHQ.my tidak menjamin bahawa segala kenyataan, definisi dan penerangan yang paling semasa, bersaing, tepat dan bebas ralat. Konsulat sering berubah keperluan dan yuran tanpa amaran terlebih dahulu dan perubahan boleh berkuat kuasa serta-merta. Dalam apa jua keadaan, hendaklah apa-apa jenis perkhidmatan atau apa-apa maklumat di laman web kami menjadi ketinggalan zaman atau tidak tepat, anda bersetuju untuk mengadakan VisaHQ.my berbahaya. Anda tidak akan mengadakan VisaHQ.my bertanggungjawab bagi apa-apa dan semua ketidaktepatan atau kesilapan dalam huraian perkhidmatan , harga, masa pemprosesan, tarikh pemprosesan, dan maklumat lain yang disediakan di laman web VisaHQ.my itu.

Service. Syarat-syarat dan yuran berkaitan dengan pemprosesan pasport dan visa adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Borang permohonan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan untuk pengeluaran visa adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Konsular boleh meminta dokumen tambahan mengikut budi bicara mereka. Mereka juga boleh menolak pengeluaran dokumen perjalanan, visa, pasport atau tanpa mendedahkan sebab penafian. Masa pemprosesan visa dan pasport dipetik oleh VisaHQ.my adalah anggaran berdasarkan kepada keadaan biasa, dan dianggap dipercayai dalam kebanyakan kes tetapi tidak dijamin. VisaHQ.my tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan, pembatalan, kewangan dan lain-lain kerugian kerana penafian atau kelewatan dalam pemprosesan. VisaHQ.my berhak untuk menolak pemprosesan dokumen untuk apa-apa sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumentasi yang lengkap, masa pemprosesan yang tidak mencukupi, atau keadaan luar biasa.

Privasi. Sila mengarahkan perhatian anda kepada Kenyataan Privasi kami, di mana anda juga bersetuju untuk terikat apabila menggunakan laman web ini. Kenyataan Privasi sebahagian daripada perjanjian ini.

Communications. Dengan menggunakan laman ini dan perkhidmatan kami, anda memberi VisaHQ.my kebenaran anda untuk menghubungi anda melalui e-mel, mesej, atau bentuk elektronik atau bukan elektronik komunikasi lain untuk semua tujuan termasuk pengedaran bahan pemasaran dan promosi.

Security. Dengan menyerahkan pendaftaran dan borang permohonan, anda mengaku bahawa maklumat yang anda berikan adalah betul dan benar. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID Pengguna ( login) dan kata laluan. Anda adalah bertanggungjawab terhadap penggunaan ID Pengguna (login ), sama ada atau tidak dibenarkan oleh anda. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan ID Pengguna atau kata laluan. Sila rujuk kepada Kenyataan Privasi kami yang mentadbir maklumat yang dikemukakan & diedarkan.

Harta Intelek. Laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, kandungan, gambar, grafik, aplikasi perisian, dilindungi sebagai karya kolektif oleh hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, perjanjian antarabangsa dan/atau lain-lain hak dan undang-undang Amerika Syarikat dan negara-negara lain . Semua logo, imej, reka bentuk laman web, teks, grafik, perisian, kod HTML yang digunakan untuk menjana laman web pada VisaHQ.my, adalah hak milik VisaHQ.my dan tidak boleh disalin, disesuaikan, dilakarkan, dicat, atau sebaliknya semula dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada VisaHQ.my. Semua tanda perkhidmatan yang lain, tanda dagangan, nama atau logo, artikel individu, tiang dan elemen-elemen lain adalah harta pemilik masing-masing. VisaHQ.my adalah tidak bertanggungjawab bagi tanda-tanda lain perkhidmatan, tanda dagangan, nama atau logo, artikel, tiang, dan unsur-unsur lain yang boleh hak cipta atau mungkin cap dagang dan/atau cap perkhidmatan pemilik masing-masing.

Hak cipta dan pematuhan Tanda dagang. VisaHQ.my mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan pematuhan dan menghormati hak-hak harta intelek orang lain . Anda dengan ini bersetuju untuk mengadakan VisaHQ.my bebas daripada sebarang tanggungjawab dan liabiliti yang timbul daripada apa-apa pelanggaran hak intelektual yang sebenar atau yang dikatakan itu dan bersetuju untuk memberitahu VisaHQ.my mana-mana pelanggaran yang sebenar atau yang dilihat itu sebaik apabila diketahui secara bertulis. Anda juga bersetuju untuk memberikan masa VisaHQ.my cukup untuk menyiasat dan bertindak balas terhadap apa-apa pelanggaran atau dakwaan itu sebelum mengambil apa-apa tindakan undang-undang.

Ganti rugi. Anda akan menanggung rugi, memegang dan menyimpan tidak berbahaya, dan mempertahankan di VisaHQ.my perbelanjaan anda sendiri, pegawai-pegawai, pengarah, ejen, dan pekerja daripada dan terhadap semua tuntutan, permintaan, tuntutan dan liabiliti apa-apa jenis, termasuk kos dan perbelanjaan yang timbul daripada perbuatan melanggar Terma & Syarat ini oleh anda, pekerja anda, ejen-ejen, sub- kontraktor, atau sesiapa yang menggunakan komputer / user ID anda. Keperluan ini boleh dilanjutkan kepada tuntutan atau liabiliti mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan mana-mana maklumat yang dipatenkan atau hak cipta atau bagi apa-apa sebab lain. Anda bersetuju untuk membayar apa-apa dan semua kos, kerugian dan perbelanjaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran peguam yang munasabah dan kos yang diawardkan terhadap atau selainnya yang ditanggung oleh atau berkaitan dengan atau berbangkit daripada apa-apa tuntutan, saman dan / atau tindakan atau prosiding yang berkaitan kepada mana-mana tindakan itu.

Penamatan. Anda bersetuju VisaHQ.my itu hendaklah mempunyai hak untuk menamatkan keupayaan anda untuk mengakses laman ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda yang tidak akan memegang VisaHQ.my bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian . VisaHQ.my berhak untuk menolak pemprosesan dokumen untuk apa-apa sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumentasi yang lengkap, masa pemprosesan yang tidak mencukupi, atau keadaan luar biasa.

Links. Laman web ini mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan untuk membantu dalam mencari sumber-sumber Internet yang lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan, ketepatan maklumat, menyuarakan pendapat atau kenyataan, mana-mana laman pihak ketiga yang dikaitkan dengan kami atau mana-mana pautan yang terkandung di dalam laman web yang berkaitan.

Sekatan ke atas Penggunaan. Laman web ini bertujuan untuk digunakan oleh individu dewasa yang berumur lebih dari 18 tahun. Ia tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dalam apa-apa cara yang tidak konsisten dengan Terma & syarat. Anda tidak boleh menggunakan tapak ini untuk sebarang sebab selain daripada tujuan yang dimaksudkan. Jika anda menyerahkan sebarang maklumat ke laman web kami, anda bersetuju untuk tidak menyiarkan atau menghantar skim piramid atau surat berantai, virus atau mana-mana komponen berbahaya yang lain, apa-apa yang melanggar hak cipta atau hak harta intelek mana-mana orang atau entiti, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta dan tanda dagangan, apa-apa sahaja yang memfitnah, kesat, memfitnah, menyalahi undang-undang, lucah, mengancam, mengganggu, penipuan, lucah, berbahaya, atau yang boleh membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang. ANDA TIDAK BOLEH MENYALI, MENGHASILKAN SEMULA, MENYUSUN SEMULA, MENYUSUHKAN, MEMBONGKAR, JURUTERA TERBALIK, MENGEDARKAN, MENERBIT, MEMAPARKAN, MELAKSANAKAN, MENGUBAH SUAI, MUAT NAIK KE, MENCIPTA KARYA TERBITAN DARIPADA, MENGEALIR SEMULA, MENGHANTAR ATAU DALAM APA PUN CARA MENGEKSPLOIT WEB DAN EKSPLOIT. BAHAN LAIN, ATAU MENAWARKAN MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN UNTUK DIJUAL, ATAU PENGEDARAN TANPA KEBENARAN BERTULIS TERDAHULU VisaHQ.my.

Penafian. Semua maklumat di laman web ini disediakan "seadanya" dan tanpa jaminan, dinyatakan atau tersirat, tentang ketepatan atau kesempurnaan maklumat, kesesuaian untuk kegunaan atau tujuan tertentu, termasuk jaminan kebolehdagangan, hak milik, bukan pelanggaran atau sebaliknya. Walau apa pun, VisaHQ.my tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan atau kerugian apa pun, secara langsung atau tidak langsung, sampingan atau berbangkit, khas atau punitif, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini. VisaHQ.my dengan ini menafikan semua waranti berkenaan dengan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk menyokong laman web ini termasuk semua waranti tersirat, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kerosakan sampingan, khas, langsung atau berbangkit. Sehubungan itu, VisaHQ.my, pegawai dan pekerjanya, rakan kongsi, sekutu, anak syarikat, pengganti dan penerima serah haknya, dan ejen pihak ketiganya tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, bertanggungjawab, dalam apa cara sekalipun, kepada anda atau mana-mana orang lain untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan dalam atau peninggalan daripada perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada kelewatan, kesilapan atau gangguan dalam penghantaran atau penghantaran perkhidmatan, produk, atau kerugian, atau kerosakan yang timbul atas sebarang sebab daripada ketidakprestasian. VisaHQ.my tidak membuat sebarang waranti atau representasi dalam apa jua bentuk berkenaan dengan maklumat, keperluan, sekatan, kualiti, kandungan, tema, gaya dan ungkapan yang diberikan secara langsung atau melalui mana-mana pihak ketiga ke laman web ini.

Keseluruhan perjanjian. Perjanjian ini bersama-sama dengan Pernyataan Privasi membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan VisaHQ.my dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian, penyata atau perwakilan mengenai VisaHQ.my. Kegagalan untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian peruntukan tersebut atau hak untuk menguatkuasakan peruntukan tersebut. Tiada penepian, pindaan, atau pengubahsuaian lain yang dibuat oleh anda adalah sah atau mengikat melainkan secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.