Visa Schengen di Malaysia

Visa Schengen - dokumen perjalanan yang membolehkan seseorang memasuki kawasan Schengen untuk jangka masa yang ditetapkan. Kawasan Schengen merujuk kepada kawasan yang merangkumi negara-negara Eropah yang merupakan ahli Perjanjian Schengen dan termasuk 26 negara yang mengeluarkan visa Schengen, 22 negara anggota Kesatuan Eropah dan 4 negara anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Eropah. Visa Schengen yang sah yang dikeluarkan oleh mana-mana negara Schengen akan membolehkan anda melancong ke negara-negara Schengen yang lain selagi anda mempunyai bukti pengaturan perjalanan sedia ada, anda boleh memasuki mana-mana negara kawasan Schengen yang lain dengan visa yang sama selepas memasuki kawasan Schengen melalui negara pihak berkuasa yang mengeluarkan visa tersebut.

Permohonan visa Schengen dari Malaysia

Sila pilih negara dari senarai Negara-negara Schengen yang disenaraikan di bawah untuk keperluan visa.:

×