Adalah satu polisi VisaHQ.my untuk melindungi dan mengekalkan kerahsiaan pengguna dan pelanggan merekam, dan kerahsiaan maklumat yang mereka sediakan, tertakluk kepada syarat yang diterangkan di bawah. a adalah dasar VisaHQ.my untuk melindungi dan memelihara privasi pengguna dan pelanggan, dan kerahsiaan maklumat yang mereka berikan , tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di bawah. Untuk menunjukkan komitmen kami kepada privasi kami menggalakkan semua pengguna semasa dan bakal kita untuk membaca Kenyataan Privasi ini dengan teliti sebelum menggunakan sistem.
Kenyataan privasi ini menjelaskan jenis maklumat yang kami kumpulkan , bagaimana kami menggunakannya , dan bagaimana untuk membetulkan atau mengubahnya. Adalah menjadi hasrat kami untuk memberikan anda kawalan sebanyak mungkin ke atas privasi anda berkenaan dengan Maklumat anda. Yakinlah bahawa kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda. Dengan menggunakan laman web kami , anda bersetuju dengan syarat-syarat Terma dan Syarat dan Dasar Privasi kami. VisaHQ.my berhak untuk mengembangkan dan / atau mengubah Penyata ini pada bila-bila masa .

1. Perlindungan. VisaHQ.my komited untuk menyediakan tahap tertinggi keselamatan dan privasi. Semua transaksi pengesahan pengguna termasuk pemprosesan kad kredit yang dijalankan menggunakan (Secure Socket Layer) teknologi SSL, disokong oleh pelayar anda , yang menyulitkan semua maklumat yang dihantar kepada kami. Sijil keselamatan kami telah disahkan oleh Comodo Group ( USA) , dengan menggunakan terbaik penyulitan boleh didapati secara komersial di Internet. Kami mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi daripada kehilangan, salahguna, akses tidak dibenarkan, pendedahan , pengubahan atau pemusnahan dengan melaksanakan dasar-dasar dan prosedur untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang disimpan hanya untuk maksud yang baginya ia telah dikumpulkan.

2. Maklumat. Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan adalah direkodkan dengan tepat dan lengkap. Kami menyediakan anda dengan akses kepada maklumat peribadi anda pada setiap masa untuk membetulkan atau mengubah suai maklumat yang mana sesuai.

  1. Keselamatan Maklumat yang Dikumpul dari / tentang Pelanggan digunakan semata-mata untuk tujuan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik . Ia tidak pernah dikeluarkan kepada pihak ketiga kecuali apabila dibenarkan dengan nyata oleh pelanggan. Sebarang maklumat yang anda berikan adalah benar-benar sulit dan akan dilindungi daripada penggunaan yang tidak dibenarkan.
  2. Transaksi Kewangan. Urus niaga kad kredit diproses melalui salah satu daripada syarikat-syarikat utama kredit pihak ketiga pemprosesan kad. Semua maklumat anda adalah disulitkan dan hanya digunakan untuk menyelesaikan transaksi sesuai. Pangkalan data kami menyimpan hanya empat digit terakhir kad kredit anda untuk melengkapkan proses pengesahan dan kelulusan.
  3. Cookies. VisaHQ.my menggunakan cookies untuk mengenali pelanggan kami apabila mereka melawat laman web kami. Yang membolehkan kita untuk menyesuaikan pengalaman mereka di laman web kami. Anda mungkin perlu untuk mempunyai cookies " dihidupkan " atau diaktifkan pada pelayar yang anda gunakan untuk mendaftar. Tetapi jika anda memilih untuk melumpuhkan cookies anda masih akan dapat untuk melayari laman web ini. Cookies tidak menyimpan apa-apa maklumat peribadi. Semua maklumat yang sepenuhnya rahsia dan tidak pernah dijual atau dilihat di luar syarikat. VisaHQ.my boleh memaparkan link atau iklan / ke laman web lain dan syarikat-syarikat juga boleh menggunakan cookies. Dalam kes sedemikian, VisaHQ.my tidak boleh diadakan bertanggungjawab untuk mana-mana dan semua maklumat yang pihak-pihak ini mengumpul melalui penggunaan cookies. Anda adalah dengan ini dinasihatkan untuk membiasakan diri dengan dasar privasi dan standard perkongsian maklumat laman-laman ini kerana ia mungkin berbeza daripada dasar dan standard VisaHQ.my ' s.
  4. Sistem maklumat. VisaHQ.my berhak untuk mengumpul dan menyimpan maklumat seperti alamat IP, jenis pelayar atau jenis sistem operasi. Semua maklumat adalah sulit dan akan digunakan semata-mata untuk tujuan pentadbiran sistem. Maklumat ini membantu mendiagnosis masalah , memantau lalu lintas dan penggunaan tapak.
  5. E-mel. VisaHQ.my menggunakan e -mel untuk memberitahu ahli-ahli atau pelanggan tentang perubahan dalam status permohonan mereka , perubahan dalam pangkalan data, di laman web kami , atau apabila perkhidmatan atau ciri-ciri baru ditambah. Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan, VisaHQ.my boleh menghantar pemberitahuan e -mel apabila terdapat diskaun istimewa , produk baru ditambah, atau ciri-ciri baru yang dibangunkan . Senarai e -mel kami adalah sulit dan tidak pernah dijual atau diberikan kepada pihak ketiga.
  6. Perubahan atau Ubah Maklumat Anda. Anda boleh menukar atau mengubah suai profil anda pada bila-bila masa dengan menggunakan ID pelanggan anda ( login) dan kata laluan. Pendekatan ini guaranties keselamatan maklumat anda. Sila segera melaporkan apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan ID anda pelanggan ( login) / password atau peralatan komputer. VisaHQ.my adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan , kehilangan atau perubahan maklumat akibat daripada penggunaan tanpa kebenaran ID anda pelanggan ( login) / password atau peralatan komputer.
3. Penafian. Komunikasi melalui Internet serta aplikasi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan melalui Internet adalah tertakluk kepada risiko keselamatan pelbagai. Dalam apa keadaan VisaHQ.my akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian sekalipun, secara langsung atau tidak langsung, sampingan atau berbangkit, khas atau punitif , yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan tanpa kebenaran , perubahan , penghapusan atau pendedahan mana-mana maklumat , sulit atau tidak , akibat dari pecah yang tidak dibenarkan ke dalam sistem atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain , atau kegagalan sistem. VisaHQ.my ini menafikan semua waranti berkenaan dengan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk menyediakan keselamatan dan menyokong laman web ini termasuk semua jaminan tersirat , kesesuaian untuk tujuan tertentu dan sampingan , ganti rugi langsung atau berbangkit khas. Oleh itu , VisaHQ.my , pegawai-pegawai dan pekerja, rakan-rakan , ahli gabungan, anak-anak syarikat , pengganti dan penerima serah hak , dan ejen pihak ketiga yang tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, boleh, dalam apa-apa cara, kepada anda atau mana-mana orang lain bagi apa-apa ketidaktepatan , salah guna, kesilapan, interceptions pihak ketiga , virus, atau serangan hacker yang mengakibatkan kehilangan data atau perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada kesilapan atau gangguan dalam transmisi atau penghantaran perkhidmatan. VisaHQ.my mempunyai pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan untuk membantu dalam mencari sumber-sumber Internet yang lain. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman web tersebut .

4. Ringkasan. Dengan mengakses laman web ini dan menggunakan perkhidmatan , anda tanpa syarat bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini dan Terma & Syarat kami. Anda bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat yang mengawal penggunaan laman web ini dan perkhidmatan dan juga mengawal semua maklumat yang diberikan oleh anda dan pengguna lain VisaHQ.my. Jika anda tidak bersetuju dengan semua atau mana-mana syarat-syarat Dasar Privasi ini, sila jangan menggunakan laman web ini.