maklumat visa

 Visa
Care for actual visa to , not just its picture?
4
Nama pemegang visa Yaman
5
Nombor pasport pelancong.
10
Kod kedutaan Yaman.
11
Bilangan dibenarkan penyertaan ke (tertakluk kepada tarikh sah visa).
14
Bilangan visa .
15
Tarikh masuk ke (format mungkin berbeza dari MM-DD-YYYY).
16
Tarikh tamat visa Yaman

Rangakain social